Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text

Browse Resources

Tibetan and Himalayan > Archaeology > Bellezza Bibliography

(59 resources)


Resources:
A Cornerstone Report: Comprehensive Archaeological Surveys Conducted in Upper Tibet between 2001 and 2004
Documentation of archaic monuments and rock art in northwestern Tibet. Carried out under the auspices of the Tibet Academy of Social Sciences and Ngari Xiangxiong Cultural Exchange Association of the ...
A Preliminary Archaeological Survey of Da rog mtsho
Description to be added.
འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་ཕྲོག (’dzam gling gangs rgyal ti se’i dkar chag tshangs dbyangs yid phrog)
Description to be added.
འཛམ་གླིང་གངས་རྒྱལ་ཏི་སེའི་དཀར་ཆག་ཚངས་དབྱངས་ཡིད་ཕྲོག (’dzam gling gangs rgyal ti se’i dkar chag tshangs dbyangs yid phrog)2
Description to be added.
མངའ་རིས་ཆོས་འབྱུང་གངས་ལྗོངས་མཛེས་རྒྱན། (mnga’ ris chos ’byung gangs ljongs mdzes rgyan/)
Description to be added.
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་འབུམ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་བང་མཛོད། (bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje'i gsung 'bum dam chos rin chen nor bu'i bang mdzod/)
Description to be added.
བོད་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་གསལ་བའི་དམིག་བུ། (bod yul gnas kyi lam yig gsal ba’i dmig bu/)
Description to be added.
དབལ་ཆེན་གེ་ཁོད་གསང་བ་དྲག་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཉན་ནག་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བསྒྲུབ་བཞུགས་སོ། (dbal chen ge khod gsang ba drag chen gyi bka’ nyan nag mo thugs kyi gsang bsgrub bzhugs so/)
Description to be added.
དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་རྩོམ། (dge ’dun chos ’phel gyi gsung rtsom/)
Description to be added.
དཔལ་གཟིམས་ཕུག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་སྐལ་བཟང་གྱི་དགའ་སྟོན། (dpal gzims phug o rgyan chos gling gi byung ba brjod pa skal bzang gyi dga’ ston/)
Description to be added.
Next 10 Resources >>>

Copyright THL 1999-Present   |   Comments, Suggestions, Feedback? Use our feedback form.

Loading...